The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Hospodářské odvětví

Z Demopædia
Verze z 22. 2. 2010, 11:59, kterou vytvořil NBBot (diskuse | příspěvky) (Zdeněk Pavlík 1965)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Hospodářské odvětví  (hospodářský, -é, příd., odvětví)


Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (350-1) může býti tříděno také podle hospodářských odvětví1, v nichž vykonává své zaměstnám (352-2). Toto třídění objektivních povolání1 spočívá na povaze podniků2. Velmi důležité je též rozlišovat zemědělské pracovníky3 a nezemědělské pracovníky4. Skupina veřejných zaměstnanců5 a skupina vojenských zaměstnanců6 se někdy považují za zvláštní kategorie aktivního nezemědělského obyvatelstva.

  • 2. Podnik se může skládat z několika závodů, které mohou býti tříděny do různých odvětví (357-1).


More...