The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Hrubá reprodukce

Z Demopædia
Verze z 22. 2. 2010, 12:31, kterou vytvořil NBBot (diskuse | příspěvky) (Zdeněk Pavlík 1965)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Hrubá reprodukce  (hrubý, -á, příd., reprodukce)


Pod pojmem reprodukce obyvatelstva1 rozumíme obnovu generací (116-1) normálním n. vnitřním životem populace, kdy populaci chápeme jako reprodukující se celek2. O hrubé reprodukci3 mluvíme tehdy, nebereme-li v úvahu úmrtnost před dosažením a v průběhu reprodukčního období (620-1), a o čisté reprodukci4, jestliže ji v úvahu bereme.
More...