The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Listina o udělení státního občanství

Z Demopædia
Verze z 22. 2. 2010, 12:52, kterou vytvořil NBBot (diskuse | příspěvky) (Zdeněk Pavlík 1965)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Listina o udělení státního občanství  (listina, podst. ž., o udělení státního občanství)


Naturalisace1 n. udělení státního občanství cizinci (330-2) dělá z obyvatele naturalisovaného2 státního občana (330-1); provádí se listinou o udělení státního občanství3. Některé právní systémy znají odnětí státního občanství4, resp. za určitých okolností ztrátu státního občanství5. Třídění obyvatelstva podle státního občanství může býti komplikováno případy dvojího státního občanství6. U cizinců se rozeznávají cizinci se stálým bydlištěm7, kteří v zemi bydlí, a cizinci s přechodným pobytem8, kteří jsou v zemi jen dočasně.

  • 7. cizozemec, podst m.: v odborné terminologii eizieec se stálým bydlištěm v zemi
  • 8. cizinec v užším smyslu


More...