The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Metoda vymřelých generací

Z Demopædia
Verze z 22. 2. 2010, 12:10, kterou vytvořil NBBot (diskuse | příspěvky) (Zdeněk Pavlík 1965)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Metoda vymřelých generací  (metoda, podst. ž., vymřelých generací)


Demografická síť1 (její nejznámější forma je Lexisův diagram1) je schéma, které má usnadnit výklad a aplikaci metod užívaných pro výpočet pravděpodobností úmrtí (432-2). V tomto schématu je život jedince představován na přímce nazývané čára života2, která začíná v bodě odpovídajícím okamžiku narození jedince a je ukončená v bodě ámrtí3, který představuje okamžik jeho smrti. Nově se používá pro studium úmrtnosti ve vysokém věku metody vymřelých generací4, která sleduje úmrtí v generacích (116-1), které již zcela vymřely.


More...