The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Oddací list

Z Demopædia
Verze z 22. 2. 2010, 12:12, kterou vytvořil NBBot (diskuse | příspěvky) (Zdeněk Pavlík 1965)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Oddací list  (oddací, příd., list)


Zveřejnění ohlášek1, je-li vyžadováno platnými normami před uzavřením sňatku (manželství501-4), má za účel uvést ve známost budoucí sňatek tak, aby proti němu bylo možno případně vznést námitky. Někdy musí býti získáno před uzavřením sňatku povolení k sňatku2 n. povolení k uzavření manželství2. Po obřadu se novomanželům4 obvykle vydává oddací list3. O konzumovaném manželství5 se mluví tehdy, byl-li uskutečněn mezi manžely pohlavní styk.
More...