The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Postavení v povolání

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Postavení v povolání  (postavení, podst. s., v povolání)


Na třídění činného obyvatelstva (350-1) podle zaměstnání (352-2) se váže třídění obyvatelstva podle postavení v povolání1 n. jeho status1. Z tohoto hlediska se v kapitalistických státech rozlišují u ekonomicky činných osob: zaměstnavatelé2, zaměstnanci3, samostatně hospodařící4 a pomáhající členové rodiny5. Pomáhající členové rodiny jsou členové rodiny zaměstnavatele nebo samostatně hospodařícího, kteří s ním pracují, aniž dostávají mzdu nebo plat. Samostatně hospodařící jsou vymezeni jako pracující na vlastní účet bez zaměstnanců, avšak s případnou pomocí pomáhajících členů rodiny. V socialistických státech se prakticky nevyskytuje skupina zaměstnavatelů (352-2), významnou kategogorii naproti tomu tvoří družstevníci (353-7*). Kombinací různých kritérií, jako je zaměstnání (352-2), postavení v povolání a příslušnost k ekonomickému odvětví (viz 359-1), lze vymezit různé hospodářsko-spolecenské skupiny6 n. méně vhodně socio-profesionální skupiny6, podle kterých lze třídit aktivní i neaktivní obyvatelstvo.

  • 2. Skupina samostatných n. podnikatelů v kapitalistických zemích zahrnuje zaměstnavatele a samostatně hospodařící (353-4).
  • 4. Samostatně hospodařící nebo též někdy jednotlivě hospodařící jako protiklad ke kolektivně hospodařícím v družstvech.
  • 7. Družstevníci v tomto smyslu jsou členové JZD a ostatních výrobních nezemědělských družstev, která zahrnují celou výrobu. Do takto vymezené skupiny družstevníků nepatří např. členové spotřebních a bytových družstev apod.


More...