The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Rodina

Z Demopædia
Verze z 22. 2. 2010, 12:23, kterou vytvořil NBBot (diskuse | příspěvky) (Zdeněk Pavlík 1965)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Rodina  (rodina, podst. ž.)


V demografii rozumíme rodinou1, kterou budeme nazývat přesněji statistickou rodinou1 (censovou rodinou1), zpravidla statistickou jednotku (110-1), jejíž vymezení se liší v různých zemích. V některých zemích je založeno na vymezení biologickém, v některých na ekonomickém a sociálním a blíží se vymezení domácnosti (110-3). V prvním smyslu tvoří statistická rodina rodinné jádro2 (základní rodinný prvek2) domácnosti, které je vytvářeno přednostou domácnosti (111-2), jeho manželkou (-em) a těmi dětmi žijícími v jejich domácnosti, které nejsou dosud ani ženaté (vdané), ani nemají vlastní děti.
More...