The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Úmrtnost standardního obyvatelstva

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Úmrtnost standardního obyvatelstva  (úmrtnost, podst. ž., standardního obyvatelstva)


Standardisované míry úmrtnosti1 (viz 135-7) jsou určeny pro srovnávání úrovně úmrtnosti různých populací (101-3), po odstranění vlivu různé struktury (144-4), především věkové struktury (325-6). Obvyklou aplikací standardisováných měr je aplikace měr vypočtených podle věku u pozorované populace na věkové složení odpovídající tzv. standardu2 n. standardnímu obyvatelstvu2. Nejsou-li známy specifické úmrtnosti, nelze této metody přímé standardisace3 užít. Používá se pak metoda nepřímé standardisace4 spočívající v tom, že se aplikují specifické míry standardu (standardního obyvatelstva) na věkové složení srovnávané populace. Jejich výpočet se provádí tak, že se tzv. srovnávací indexy úmrtnosti5 násobí úmrtností standardního obyvatelstva6. Srovnávací index úmrtnosti se pro příslušnou populaci vypočte tak, že celkový pozorovaný počet zemřelýeli7 v této zkoumaná populaci se vydělí hypotetickým počtem zemřelých8 (n. teoretickým počtem zemřelých8), který se získá násobením jednotlivých specifických úmrtností standardu skutečným počtem osob v příslušné věkové skupině pozorované populace.

  • 1. standard, podst. m. — standardní, příd. — standardisovati, slov.


More...