The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Číselná data

Z Demopædia
(přesměrováno z Číselný údaj)
Přejít na: navigace, hledání
Číselná data  (číselná, -ý, příd., data)


Demografická statistika1 (102-2) poskytuje číselná data2 n. číselné údaje2 týkající se obyvatelstva (101-3). Pozorováním3 různých statistických jednotek jsou nejprve zjišťována4 (sbírána4) data pomocí různých formulářů a dokladů (206-1, 221-2) a poté jsou kontrolována.5 Dále se přistoupí zpravidla k jejich sestavení do tabulek6 n. tabelo vání6 po předchozím jejich třídění7, do skupin8 n. tříd8 podle určitých zvolených znaků. Statistické zpracování dat9 zahrnuje všechny operace následující po jejich sběru až do jejich analysy (132-1).

  • 3. pozorování, podst. s.
  • 4. zjišťování, podst. s. — zjišťovati, slov. — sbírati, slov. — sběr, podst. m.: statistické akce probíhající současně při pozorování nebo po něm
  • 6. tabulka, podst. ž. — tabelování, podst. s.: sestavování do tabulek — tabelovati, slov.; od tabelování je nutno odlišit tabelaci (222-5)
  • 8. třída, podst. ž.: ve statistickém smyslu znamená skupinu; tříditi, slov. — třídění, podst. s


More...