The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Číselný znak

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Číselný znak  (číselná, -ý, příd., znak)


Při strojovém zpracování ]e třeba nejprve klíčovat1 (číselné vyznačit1, kódovat1) údaje v základních dokladech2 pomocí číselných znaků3. Číselný znak znamená vlastně překlad z údaje základního dokladu do řeči stroje. Klíč, podle kterého je tíiozno tuto dvojici údajů navzájem převádět, nazýváme vyznačovacim klíčem4 (vyznačovacím kódem4, vyznačovacím schématem4); každé obměně znaku je v tomto klíči přiřazen příslušný číselný znak. Tento kód omezuje hloubku možného třídění v oboru daného znaku. Od kódu je nutno odlišit nomenklaturu5, která je vlastně pouhým seznamem názvů. Některé nomenklatury (názvosloví) mají podobu klasifikace5, a to tehdy, jsou-li jejich položky6 seřazeny podle určitého věcného kritéria.

  • 1. klíč, podst. m. — klíčovati, slov.; kód, podst. m..— kódovati, slov.
  • 3. Namísto číselných znaků mohou být jednotlivé informace vyznačovány pomocí písmen, resp. může být použita kombinace písemného a číselného Míče pro vyznačování (signatura).


More...