The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Činné obyvatelstvo

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Činné obyvatelstvo  (činné, příd., obyvatelstvo)


Rozlišujeme činné obyvatelstvo1 n. obyvatelstvo pracující1 n. obyvatelstvo ekonomicky aktivní1 od obyvatelstva nečinného2 n. obyvatelstva ekonomicky neaktivního2 n. nepracujícího2. Činné (n. aktivní) obyvatelstvo tvoří v podstatě osoby vykonávající pravidelně určitou profesionální činnost; patří sem zpravidla nejen obyvatelstvo výdělečně činné3, ale také ti, jejichž práce není odměňována, jako pomáhající členové rodiny (353-5). Nezapočítávají se ženy v domácnosti4, jejichž činnost není profesionální činností. Z ekonomického hlediska nečinné obyvatelstvo, tvořené všemi osobami nepojatými mezi činné obyvatelstvo, se považuje za živené5 n. závislé5 na obyvatelstvu aktivním (viz 359). Mírou aktivity6 n. aktivitou6 určité skupiny obyvatelstva nazýváme podíl aktivních z úhrnu obyvatelstva této skupiny.

  • 5. Obyvatelstvo nečinné může být živené buď soukromými osobami nebo z veřejných prostředků.


More...