The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Životní potenciál

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Životní potenciál  (životní, příd., potenciál)


Integrací dožívací funkce (431-3) mezi dvěma určitými přesnými věky (322-6) dostaneme počet let prožitých mezi dvěma věky1 fiktivní tabulkovou generací. Vypočítává se rovněž počet let prožitých po dosažení určitého věku2 zmíněnou generací. Dělením tohoto počtu let počtem dožívajících se (431-4) určitého přesného věku zjistíme tzv. střední délku života3 obyvatelstva v tomto věku. Představuje průměrný počet let prožitých po dosažení tohoto věku jedinci, kteří se tohoto věku dožili (za podmínky tabulkové úmrtnosti), tedy přesněji průměrnou tabulkovou délku zbývajícího života. Převratné hodnoty střední délky života při narození4 (nazývané také průměrná délka života4) se někdy užívá jako synthetického ukazatele úmrtnosti a to pod názvem míra úmrtnosti stacionárního obyvatelstva5 (viz 703-6) i jako limitující míry porodnosti pod názvem natalitní limit. Potenciální demografie (105-4) označuje životním potenciálem6 osoby ve věku x střední délku života odpovídající tomuto věku a životní potenciál konkrétní populace definuje jako úhrn individuálních životních potenciálů všech jejích členů.

  • 1. Pokud se počítá počet let prožitých mezi dvěma věky z úplných úmrtnost nich tabulek (435-1), bývá tento ukazatel nazýván též tabulkovým počtem žijících (Lx), a odpovídá průměrnému počtu žijících v dokončeném věku, tj. v určité věkové skupině.
  • 3. Střední délka života takto definovaná se někdy nazývá úplnou střední délkou života na rozdíl od neúplné střední délky života,, kterou zjistíme nahrazením integrálu funkce dožití ve věku x úhrnem dožívajících se podle tabulky dožití, kde se vychází od věku x + 1. Touto operací se dopouštíme chyby průměrně o půl roku.


More...