23

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


60px Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

23

230

Přesnost 1 demografické statistiky závisí kromě jiných činitelů na úplnosti 2 evidenčních údajů, na kterých je tato statistika založena. Nepřesnosti mohou být způsobeny vynecháním 3, opomenutím 3, nezapočtením 3, několikanásobným započítáním 4, nesprávnými výpověďmi 5 nebo chybami při třídění 6. Takové nepřesnosti mohou být odhaleny kontrolními šetřeními 7 zaměřenými na prověrku kvality údajů. Někdy mohou být odpovědi buď vůbec nebo pro svou obtížnost opomenuty; výskyt takovýchto případů je charakterisován četností zvláštní sběrné skupiny (130-8), která se označuje slovy neudáno 8, nezjištěno 8 či neznámo 8.

  • 2. Úplností šetření se zde rozumí úplnost jednotlivých údajů o elementárních jednotkách a nikoliv úplnost elementárních jednotek sama. V posledním slova smyslu mluvíme spíše než o úplných šetřeních o vyčerpávajících šetřeních (202-4) jako opaku šetření výběrových.
  • 6. Dalším možným zdrojem nepřesností jsou osobní chyby, vzniklé při zá~ pisu, vyznačování, děrování a výpočtech.


* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93