The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

23

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

23

230

Přesnost1 demografické statistiky závisí kromě jiných činitelů na úplnosti2 evidenčních údajů, na kterých je tato statistika založena. Nepřesnosti mohou být způsobeny vynecháním3, opomenutím3, nezapočtením3, několikanásobným započítáním4, nesprávnými výpověďmi5 nebo chybami při třídění6. Takové nepřesnosti mohou být odhaleny kontrolními šetřeními7 zaměřenými na prověrku kvality údajů. Někdy mohou být odpovědi buď vůbec nebo pro svou obtížnost opomenuty; výskyt takovýchto případů je charakterisován četností zvláštní sběrné skupiny (130-8), která se označuje slovy neudáno8, nezjištěno8 či neznámo8.

  • 2. Úplností šetření se zde rozumí úplnost jednotlivých údajů o elementárních jednotkách a nikoliv úplnost elementárních jednotek sama. V posledním slova smyslu mluvíme spíše než o úplných šetřeních o vyčerpávajících šetřeních (202-4) jako opaku šetření výběrových.
  • 6. Dalším možným zdrojem nepřesností jsou osobní chyby, vzniklé při zá~ pisu, vyznačování, děrování a výpočtech.


* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93