The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

33

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

33

330

Obyvatelé státu se dělí na občany1 příslušného státu, kteří jsou státními příslušníky1 a na cizince2, kteří mohou býti buď příslušníky jiného státu nebo bezdomovci3, tj. nemají žádné státní občanství4. Státní občanství se v některých jazycích označuje dvěma termíny, např. ve franštině nationalité n. citoyenneté, v angličtině nationality n. citizenship (což jsou synonyma; u těchto jazyků je pak nutno rozeznávat mezi státním občanstvím (nationalité politique) n. národností5 (nationalité ethnique)resp. ethnic nationality — viz 333) u států národnostně smíšených6 n. států národnostních6.

331

Naturalisace1 n. udělení státního občanství cizinci (330-2) dělá z obyvatele naturalisovaného2 státního občana (330-1); provádí se listinou o udělení státního občanství3. Některé právní systémy znají odnětí státního občanství4, resp. za určitých okolností ztrátu státního občanství5. Třídění obyvatelstva podle státního občanství může býti komplikováno případy dvojího státního občanství6. U cizinců se rozeznávají cizinci se stálým bydlištěm7, kteří v zemi bydlí, a cizinci s přechodným pobytem8, kteří jsou v zemi jen dočasně.

  • 7. cizozemec, podst m.: v odborné terminologii eizieec se stálým bydlištěm v zemi
  • 8. cizinec v užším smyslu

332

Osoby narozené v některé zemi tvoří domorodce1 n. rodáky1 této země. Osoby žijící na určitém území, kde žili již jejich předkové po velmi dlouhou dobu, nazýváme autochthony2, n. praobyvateli2 n. původním obyvatelstvem2. Některé statistiky rozeznávají mezi obyvateli narozenými v zemi3 (ve státě) a obyvateli narozenými v cizině4.

333

V antropologii slovo plemeno1 n. rasa1 znamená soubor jedinců majících určité společné tělesné znaky, které se dědí. Výraz etnická skupina2 označuje soubor lidí společné řeči a kultury, který se ještě nevyvinul v národ. Slovem lid3 označuje se obecně soubor jedinců žijících společně na určitém území. Skupiny lidí, které žijí v určité zemi a liší se národnostně nebo rasově od většiny obyvatelstva této země, tvoří menšiny4.

  • 4. např. rasové menšiny, národnostní menšiny (viz 305-2 a 350-5), jazykové menšiny (viz 340-1) apod.

334

Některé země dělí ve statistice obyvatelstvo podle barvy1 pleti. Nejčastěji se rozlišují běloši2 od barevných3. Míšením4 n. křížením4 plemen vznikají míšencí5.

  • 2. Běloch je hovorové označení příslušníka europidního plemene; antropologie rozlišuje tři základní lidská plemena: europidní, negroidní (hovorově černochy] a mongoioidní (hovorově žluté plemeno).
  • 5. Míšenec bělocha s černochem se nazývá mulat, bělocha s indiánem mestic (v Latinské Americe); tato hovorová označení nejsou někdy zbavena rasistického nádechu a liší se podle zemí.

* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93