33

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


60px Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

33

330

Obyvatelé státu se dělí na občany 1 příslušného státu, kteří jsou státními příslušníky 1 a na cizince 2, kteří mohou býti buď příslušníky jiného státu nebo bezdomovci 3, tj. nemají žádné státní občanství 4. Státní občanství se v některých jazycích označuje dvěma termíny, např. ve franštině nationalité n. citoyenneté, v angličtině nationality n. citizenship (což jsou synonyma; u těchto jazyků je pak nutno rozeznávat mezi státním občanstvím (nationalité politique) n. národností 5 (nationalité ethnique)resp. ethnic nationality — viz 333) u států národnostně smíšených 6 n. států národnostních 6.

331

Naturalisace 1 n. udělení státního občanství cizinci (330-2) dělá z obyvatele naturalisovaného 2 státního občana (330-1); provádí se listinou o udělení státního občanství 3. Některé právní systémy znají odnětí státního občanství 4, resp. za určitých okolností ztrátu státního občanství 5. Třídění obyvatelstva podle státního občanství může býti komplikováno případy dvojího státního občanství 6. U cizinců se rozeznávají cizinci se stálým bydlištěm 7, kteří v zemi bydlí, a cizinci s přechodným pobytem 8, kteří jsou v zemi jen dočasně.

  • 7. cizozemec, podst m.: v odborné terminologii eizieec se stálým bydlištěm v zemi
  • 8. cizinec v užším smyslu

332

Osoby narozené v některé zemi tvoří domorodce 1 n. rodáky 1 této země. Osoby žijící na určitém území, kde žili již jejich předkové po velmi dlouhou dobu, nazýváme autochthony 2, n. praobyvateli 2 n. původním obyvatelstvem 2. Některé statistiky rozeznávají mezi obyvateli narozenými v zemi 3 (ve státě) a obyvateli narozenými v cizině 4.

333

V antropologii slovo plemeno 1 n. rasa 1 znamená soubor jedinců majících určité společné tělesné znaky, které se dědí. Výraz etnická skupina 2 označuje soubor lidí společné řeči a kultury, který se ještě nevyvinul v národ. Slovem lid 3 označuje se obecně soubor jedinců žijících společně na určitém území. Skupiny lidí, které žijí v určité zemi a liší se národnostně nebo rasově od většiny obyvatelstva této země, tvoří menšiny 4.

  • 4. např. rasové menšiny, národnostní menšiny (viz 305-2 a 350-5), jazykové menšiny (viz 340-1) apod.

334

Některé země dělí ve statistice obyvatelstvo podle barvy 1 pleti. Nejčastěji se rozlišují běloši 2 od barevných 3. Míšením 4 n. křížením 4 plemen vznikají míšencí 5.

  • 2. Běloch je hovorové označení příslušníka europidního plemene; antropologie rozlišuje tři základní lidská plemena: europidní, negroidní (hovorově černochy] a mongoioidní (hovorově žluté plemeno).
  • 5. Míšenec bělocha s černochem se nazývá mulat, bělocha s indiánem mestic (v Latinské Americe); tato hovorová označení nejsou někdy zbavena rasistického nádechu a liší se podle zemí.

* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93