The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

92

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.

Cette page n'a pas été encore mise à jour et correspond à la première édition du Dictionnaire démographique multilingue
Si vous modifiez cette page, supprimez cet avertissement.
Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93

92

920

Pozorováním můžeme rozlišit v obyvatelstvu různé společenské (sociální) skupiny1, které se od sebe více či méně liší. Nejdůležitějšími hospodářsko-společenskými skupinami2 jsou třídy3, které jsou určeny stupněm historického vývoje společnosti, poměrem jednotlivých osob k výrobním prostředkům a z něho vyplývajícím sociálním postavením, místem v organisaci výroby a velikostí důchodu (V. I. Lenin). Hierarchické rozdělení obyvatelstva do společenských skupin se někdy označuje jako společenská stratifikace4. Pod pojmem společenský pohyb5 n. sociální mobilita5 se rozumí přechod z jedné společenské skupiny do druhé. V třídních společnostech existuje výrazná hierarchie společenských skupin; v této souvislosti je zde možno mluvit o společenském vzestupu6 nebo naopak o společenském sestupu7 jako o zvláštních případech společenského pohybu.;? Společenský vzestup dětí vzhledem k příslušnosti jejich rodičů bývá označován jako sociální kapilarita8.

921

Pod termínem profesionální mobilita1 se rozumí buď změna povolání2 jednotlivce nebo změny ve struktuře společnosti podle povolání v důsledku odchodu starých osob mimo aktivní věk a nového profesionálního zaměření3 přicházejících generací.

  • 1. Někdy se používá pro označení přechodu z jednoho zaměstnání do druhého termínu profesionální migrace podobně jako pro přechod z jedné společenské skupiny do druhé termínu společenská migrace.

922

Speciálními společenskými problémy starých osob (324-8) se zabývá gerontologie-1. Fysiologickými a lékařskými problémy stárnutí (324-6) se zabývá geriatrie2.

* * *

Úvod | Předmluva | Rejstřík
Kapitola | Základní a obecné pojmy Rejstřík 1 | Pojmy a metody statistiky ob yvatelstva Rejstřík 2| Stav a struktura obyvatelstva Rejstřík 3 | Úmrtnost a nemocnost Rejstřík 4 | Sňategnost Rejstřík 5| Plodnost Rejstřík 6| Měna a reprodukce obyvatelstva Rejstřík 7| Migrace Rejstřík 8 | Ekonomické a sociální aspekty demografie Rejstřík 9
Section | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51 | 52 | 60 | 61 | 62 | 63 | 70 | 71 | 72 | 80 | 81 | 90 | 91 | 92 | 93