The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Agregátní úmrtnostní tabulky

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Agregátní úmrtnostní tabulky  (agregátní, příd., úmrtnostní tabulky)


Úplné úmrtnostní tabulky1 jsou tabulky s úplnou řadou ročních tabulkových ukazatelů (viz 325-1); jejich řada odpovídá členění po jednotkách věku; říká se jim také podrobné úmrtnostní tabulky1. Zkrácené úmrtností tabulky2 jsou tabulky, kde roční míry jsou uvedeny jen pro některé klíčové roky3 a hodnoty ostatních tabulkových ukazatelů (viz 325-1); jejich řada odpovídá čle-(151-7). Někdy se názvu zkrácené úmrtnostní tabulky užívá pro shrnuté úmrtnostní tabulky4, tj. pro tabulky, které jsou výtahem z podrobných úmrtnostních tabulek. Také se rozlišuje mezi selekčními úmrtnostními tabulkami5 n. aktuárskými úmrtnostními tabulkami5, získanými pozorováním vybraných skupin obyvatelstva (např. pojištěnců) a agregátními úmrtnostními tabulkami6 n. obecnými úmrtnostními tabulkami6 opírajícími se o pozorování všeho obyvatelstva (ve smyslu 101-3).

  • 5. aktuár podst. m. — aktuárský příd.: specialista aplikující matematické metody v pojišťovnictví.


More...