The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Běžné úmrtnostní tabulky

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Běžné úmrtnostní tabulky  (běžné, příd., úmrtnostní tabulky)


Běžné úmrtnostní tabulky1 n. průřezové úmrtnostní tabulky1 (viz 153-2) jsou úmrtnostní tabulky vycházející z pozorování konkrétní populace, skládající se z řady generací (116-1) během určitého období tabulek (např. 1 až několik kalendářních let). Generační úmrtnostní tabulky2 (153-3) jsou tabulky vycházející z pozorování jedné generace po celou dobu jejího života. Zkoumání pravděpodobností úmrtí podle věku a času vede ke kombinovaným úmrtnostním tabulkám, jejichž trojrozměrné grafické znázornění se nazývá povrch úmrtnosti3.
More...