The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Bilance přirozené měny

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Bilance přirozené měny  (bilance, podst. ž., přirozené měny)


Pod pojmem měna obyvatelstva (201-6) rozumíme způsob, jakým se obyvatelstvo (101-3) mění střídáním generací (116-1), z kterých se skládá, a v důsledku vnějšího stěhování (802-1). Změny v počtu (101-6) obyvatelstva nazýváme populační růst1. Obyvatelstvo ubývající2negativní růst3. Rozlišujeme populace uzavřené4, které nemají žádnou vnější migraci a jejichž růst je výsledkem pouze rozdílu mezi počtem narozených a zemřelých, a populace otevřené5,; kde může působit také migrace. Celkový přírůstek6 otevřené populace můžeme rozložit na přírůstek, který je výsledkem vnějších migrací (802-1), a na přirozený přírůstek7 (viz 201-7), jehož výsledkem je bilance přirozené měny8 n. bilance narozených a zemřelých8. Výsledek této bilance je vyjádřen jako přebyíek narozených nad zemřelými8; se záporným znaménkem značí úbytek.

  • 6. Růstem populace myslíme děj, kdežto přírůstkem výsledek tohoto děje. V odb. vyjádření mohou být oba kladné i záporné. Záporný růst a přírůstek můžeme označit jako ubývání populace, resp. populační úbytek.


More...