Byt neobydlený

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Byt neobydlený  (byt, podst. m., neobydlený)


Bytem 1 n. bytovou jednotkou 1 rozumíme jednotlivou místnost nebo soubor místností, které jsou určeny k bydlení pro jednu domácnost (110-3); v širším smyslu byt tvoří i různá obydlí 1 nouzová, na lodích apod. Velikost bytu se zpravidla určuje počtem místností 2, někdy obytnou plochou 3. Zalidněnost 4 bytu se vymezuje počtem osob, které v bytě bydlí, a velikostí tohoto bytu. Při použití stanovených norem můžeme mluvit o bytech přelidněných 5 nebo na druhé straně nedostatečně zalidněných 6 (n. nedolidněných), resp. o bytech neobydlených 7 n. bytech volných 7.

  • 1. V bytové jednotce může bydlet více samostatných domácností: v takovém případě mluvíme o bytu rozděleném.
    byt, podst. m. — obydlí, podst. s. — bydleti, slov.
  • 5. V souhlase s právními předpisy se u nás mluví o bytech přelidněných (jeden z důvodů k označení bytu jako zdravotně závadného), přiměřených a nadměrných. Podobně zákonnými předpisy je stanovena obytná plocha bytu na rozdíl od celkové podlahové plochy bytu, kam se počítá mj. též celá plocha kuchyně a příslušenství. Při výpočtu zalidněnosti bytu je vhodné vycházet z počtu osob v bytě obvykle bydlících.
    Československé sčítání lidu, domů a bytů 1961 učinilo ze způsobu bydlení charakteristiku, která se zjišťuje a strojově zpracovává pro každou fysickou osobu podobně jako věk nebo pohlaví. Pro určení způsobu bydlení bylo určeno několik ukazatelů, např. kolik m2 připadá na jednu osobu, jaké vybavení má byt, druh domu apod.


More...