The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Celková přírůstkovost

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Celková přírůstkovost  


Intensita populačního růstu (701-1)) během daného období může být vyjádřena mírou celkového přírůstku1 n. celkovou přírůstkovostí1 n. též poměrným celkovým přírůstkem1 za toto období. Tuto míru vypočteme tak, že vydělíme celkový přírůstek (701-6) obyvatelstva za určité období středním stavem obyvatelstva; zpravidla ji vyjadřujeme v promilích. Někdy je celkový přírůstek vztažen k počtu obyvatelstva na začátku období a pak vyjadřuje rychlost populačního růstu (zejména při interpolaci a extrapolaci). Podobně vypočítáváme roční míry celkového přírůstku2 n. celkovou roční přírůstkovosi2 obyvatelstva. Při analyse víceletého populačního vývoje předpokládáme nejčastěji exponenciální růst obyvatelstva. Takové obyvatelstvo, které početně roste v čase podle exponenciální funkce, označuje se jako exponenciální populace3. Míra přirozeného přírůstku4 (n. přirozená přírůstkovost4) (viz 701-7) je definována jako poměr přebytku živě narozených nad zemřelými (viz 701-8) k průměrnému počtu obyvatel za příslušné období. Může být vypočtena jako rozdíl mezi mírou živorodnosti (630-2) a mírou úmrtnosti (401-4). Vitální index5 je poměr živě narozených k počtu zemřelých za určité období, nejčastěji roční. Tento ukazatel je stále méně používán.

  • 1. Míra přírůstku bývá vyjádřena jako poměrný přírůstek na 1000 obyvatelů. Mluvíme-li však pouze o přírůstku, myslíme tím jeho velikost v absolutním vyjádření.
  • 3. Exponenciální populace, která vychází z geometrické progrese růstu, bývá někdy také nazývána v cizí literatuře malthusovská populace.


More...