The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Cyklický vývoj

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Cyklický vývoj  (cyklický, příd., vývoj)


Řada hodnot pozorovaná v čase — např. měsíční počet porodů — tvoří časovou řadu1. Rozbor časové řady dovoluje někdy určit celkovou n. dlouhodobou tendenci vývoje2 n. trend2 sledovaného jevu, při kterém se abstrahuje od dílčích odchylek3 n. variací3. Jestliže se takové odchylky vyskytují v pravidelných intervalech, mluvíme o cyklickém vývoji4 n. periodickém vývoji4. V demografii se nejčastěji vyskytují variace s roční periodicitou, spjatou s ročními obdobími, které potom nazýváme sezónními variacemi5. Vlivem různých podmínek může také docházet k nepravidelným variacím6, které mohou být způsobeny jedinečnými a výjimečnými jevy (např. mobilisace). Jestliže je počet pozorování relativně malý, všechny nebo část variací mohou být náhodné; říkáme jim náhodné variace7 n. náhodné odchylky7.
More...