The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Dělící koeficient

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Dělící koeficient  (dělící, příd., koeficient)


Míra kojenecké úmrtnosti1 n. zkráceně kojenecká úmrtnost1 (viz 410-1) se nejčastěji vypočítává jako poměr mezi počtem úmrtí kojenců2 a počtem živě narozených. Míra takto zjištěná se podobá pravděpodobnosti úmrtí (432-2) a vyjadřuje se v promilích (tj. na 1000 živě narozených, viz 133-4). Je-li k disposici třídění zemřelých podle stáří a roku narození, můžeme vypočítávat generační kojeneckou úmrtnost (viz 153-5), která zjišťuje pravděpodobnost úmrtí dětí určitého ročníku narození do stáří 1 roku. Není-li k disposici toto třídění, lze užít dělících koeficientů3, tj. podílů dolních elementárních souborů zemřelých, které dovolují určit počet zemřelých v určitém stáří podle roku narození. Míra mrtvorozenosti4 (viz 410-6) bývá definována jako poměr počtu mrtvě narozených dětí k úhrnu narozených (viz 601-7). Přesné vymezení míry nitroděložni úmrtnosti5 (viz 410-5) naráží na praktickou neznalost časných potratů (603-5).

  • 4. V praxi se někdy vypočítává mrtvorozenost jako poměr mrtvě narozených k živě narozeným (601-4). Takto získaný ukazatel by se však měl spíše nazývat index mrtvorozenosti a nikoli míra mrtvoroaienosti.


More...