The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Dětská úmrtnost

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Dětská úmrtnost  (dětská, příd., úmrtnost)


Při zkoumání úmrtnosti podle věku1 jsou kojenecká úmrtnost (410-1) a novorozenecká úmrtnost (410-2) jediné, které jsou věkem přesně definovány. Výrazy jako dětská úmrtnost2, úmrtnost dospělých3 a stařecká úmrtnost4 nemají přesné věkové vymezení (viz 324-5).
More...