The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Demografické učení

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Demografické učení  (demografický, -á, -é, příd., učení)


Demografie zahrnuje také studium demografických teorií1 n. demografických učení1 (demografických doktrín1), které se pokoušejí vysvětlit nebo předvídat za určitých podmínek (ekonomických, sociálních a ostatních) vývoj populačních jevů a osvětlit jejich následky. Tyto teorie mohou sloužit za základ pro vypracování populační politiky2.

  • 1. Demografické teorie někdy přecházejí fakticky v obor vymezený sub 102-3 (teoretická demografie).


More...