The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Diskrétní

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Diskrétní  (diskrétní, příd.)


Proměnná může být spojitá1, a to tehdy, jestliže mezi kterýmikoli dvěma různými hodnotami daného intervalu můžeme nalézti libovolný počet jiných hodnot; v opačném případě je nespojitá2. V demografii jsou často proměnné (131-5), které se vyskytují isolovaně — tvoří diskrétní3 řadu hodnot.
More...