The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Ekonomický kraj

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Ekonomický kraj  (ekonomický, -á, -é, příd., kraj)


Uzemí (301-2), na němž obyvatelstvo žije, může býti členěno na územní části1, územní jednotky1 n. územní oblasti1 podle různých hledisek. Demografické statistiky jsou často zpracovávány podle správních oblastí2 n. správních jednotek2 (viz 303); někdy se také sleduje rozdělení obyvatelstva podle krajů3 n. oblastí 3 a zón4 n. pásem4, definovaných podle hledisek zeměpisných, ekonomických nebo sociologických. Pojmy kraj a. zóna mohou vyjadřovat území velmi rozličné velikosti, která mohou, ale nemusí odpovídat správním jednotkám. Výrazu přirozený kraj5 n. přirozená oblast7 se může užívat někdy ve smyslu přirozené územní jednotky vymezené určitým způsobem (např. klimaticky, ekologicky, přírodně). Území státu (305-3) může býti rozděleno na ekonomické kraje6 n. ekonomické oblasti6.

  • 2. Ve stejném smyslu se používá termínu administrativní oblast.


More...