The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Eugenika

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Eugenika  (eugenika, podst. ž.)


Eugenika1 je obor, který si klade za cíl objevení metod k zlepšení kvality populace, zejména ovlivňováním dědičnosti2, tj. přenášení vlastností z žijících osob na jejich děti. Toto přenášení se uskutečňuje pomocí genů3, které děti dědí od svých rodičů. Věda o přenášení genů a vlastností, jichž jsou nositeli, se nazývá genetika4 (103-4).

  • 3. gen, podst. m. — genetika, podst. ž.


More...