The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Exogamie

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Exogamie  (exogamie, podst. ž.)


O endogamii1 se mluví tam, kde manželství (501-4) je dovoleno pouze mezi jedinci patřícími k téže skupině obyvatelstva, např. rodu, kmenu. V rozšířeném smyslu se mluví o endogamii tam, kde existuje zvyk uzavírání svazků mezi snoubenci (501-5*) z blízké vzdálenosti, např. územní. Mluví se pak o tzv. isolátu2 a hranice, jimiž je určen, mohou být povahy geografické, sociální, náboženské aj. Podobně se mluví o exogamii3 tam, kde se druhý manžel vybírá např. mimo rod, k němuž patří druhá strana; exogamie v užším smyslu znamená zákaz manželství mezi jedinci patřícími k téže skupině, např. rodu, kmenu. Smíšené manželství4 je manželství uzavřené mezi jedinci různých skupin náboženských, národnostních, plemenných (334-4) aj. O homogamii5 se mluví u manželství mezi osobami ze stejných skupin (např. sociálních, fysických) a o heterogamii6 v opačných případech.
More...