The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Geografická mobilita

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Geografická mobilita  (geografická, -é, příd., mobilita)


Migrace1 n. stěhování1 je forma geografické mobility2 n. prostorových pohybů2 (viz 920-5, 921-1) mezi dvěma územními jednotkami, znamenající obvykle změnu bydliště z původního (předchozího) místa pobytu3 (starého bydliště3) do nynějšího místa pobytu4 (nového bydliště4). Jen taková migrace je skutečnou migrací a je ji třeba rozlišovat od ostatních forem pohybu, jež nevedou k trvalé, ale jen k dočasné změně bydliště (212-5). Pojem migrace je použitelný jen v případě relativně usedlého obyvatelstva. V praxi je obtížné rozlišování mezi migranty a návštěvníky (viz 804-4), přičemž rozlišovacím hlediskem někdy bývá doba (délka) nepřítomnosti5 v předchozím bydlišti nebo doba (délka) pobytu6 v novém bydlišti. Toto rozlišování může být též založeno na právním podkladě v souhlase s tříděním jednotlivých osob jako usedlíků či návštěvníků, prováděným vládou země mající pravomoc nad zkoumaným územím.

  • 1. Stěhující se osobu je možno označit jako migranta.
  • 3. Zvláštním problémem je nomádství čili kočovnictví (viz 304-2).


More...