The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Index atraktivnosti

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Index atraktivnosti  (index, podst. m., atraktivnosti)


Při zjišťování údajů často pozorujeme snahu dotazovaných osob sdělovat v odpovědích okrouhlá čísla1. Tato atraktivnost okrouhlých čísel2 se týká zejména takových atraktivních čísel3, jako jsou násobky deseti, pěti nebo některá čísla párová. Můžeme je analysovat pomocí indexů atraktivnosti4. Zaokrouhlování věku při sčítání lidu říkáme věková akumulace.
More...