The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Index maskulinity

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Index maskulinity  (index, podst. m., maskulinity)


Ukazatele složení podle pohlaví1 vycházejí z poměru počtu obyvatelstva jednoho pohlaví2 k počtu druhého nebo obou pohlaví. Je-li v čitateli obyvatelstvo mužského pohlaví, mluvíme o ukazatelích maskulinity3 obyvatelstva, ve vztahu k celému obyvatelstvu o koeficientu maskulinity4. Častěji se používá index maskulinity5, tj. poměr počtu obyvatelstva mužského pohlaví k počtu obyvatelstva ženského pohlaví.
More...