The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Intensita úmrtnosti

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Intensita úmrtnosti  (intensita, podst. ž., úmrtnosti)


Rozdíly počtů dožívajících k různým věkovým okamžikům odpovídají úmrtnostní funkci1 resp. tabulkově zemřelým (přesněji tabulkovému počtu zemřelých), která představuje rozdělení zemřelých podle věku z fiktivní generace. Pravděpodobnost úmrtí2 v určitém věku x vyjádřeném v celých letech, je podíl jedinců, kteří dosáhli přesného věku x (viz 322-6), ale zemřeli před dosažením přesného věku x + 1; odpovídá poměru počtu zemřelých ve věku x (viz 432-1) dělenému počtem dožívajících se věku x (viz 431-4). Chybí-li statistické údaje potřebné k výpočtu pravděpodobnosti úmrtí, používá se také tabulkových koeficientů úmrtnosti3, kdy ve jmenovateli je průměrný počet žijících v určité věkové skupině a nikoli počet dožívajících se určitého věku. Tyto koeficienty mohou při některých výpočtech nahradit tzv. intensitu úmrtnosti4, která bývá definována jako okamžiková míra tabulkové úmrtnosti, tj. jako záporná hodnota první derivace přirozeného logaritmu funkce dožití.
More...