The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Kohortní tabulka

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Kohortní tabulka  (kohortní, příd., tabulka)


Číselné hodnoty biometrických funkcí (431-2, viz též 634-2] jsou obecně vyjadřovány ve formě tabulek1, např. tabulky úmrtnosti (431-1), tabulky sňatečnosti (522-1), tabulky plodnosti (634-1). Rozlišujeme průřezové tabulky2 založené na pozorováních celé populace během určitého relativně krátkého období a kohortní tabulky3 n. generační tabulky3 založené na pozorování jedné kohorty n. generace (viz 116) během celého jejího;života Z tohoto hlediska je možno rozlišovat průřezové ukazatele4 a kohortní ukazatele5 n. generační ukazatele5.

  • 4. Způsob pozorování během určitého relativně krátkého období se někdy označuje jako transversální na rozdíl od způsobu longitudinálního.


More...