The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Konečná plodnost

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Konečná plodnost  (konečná, příd., plodnost)


Sledujeme-li postupné změny v plodnosti téhož výchozího souboru (kohorty), mluvíme o kohortní fertilitě1 n. generační plodnosti1; základem může být sledování jednotlivých kohort určených stejným ročníkem narození (generací) nebo stejným ročníkem sňatku. Druhý z prve uvedených termínů je vhodnější pro označení výzkumu plodnosti generací. Sledujeme-li pozorovanou kohortu od doby jejího vstupu do pole pozorování (tj. od dolní hranice reprodukčního věku, resp. od uzavření sňatku) až do zvoleného okamžiku, mluvíme o úhrnné plodnosti2 kohorty (viz 634-3) n. též kumulativní fertilitě2. Podle toho, zda tento zvolený okamžik leží nad či pod horní hranicí rodiváho věku, rozlisuje se konečná plodnost3 (konečná úhrnná plodnost) a aktuální plodnost4 (aktuální úhrnná plodnost) n. též neukončená plodnost4 dané kohorty.

  • 1. kohorta, podst. ž — kohortní, príd.


More...