Kvantitativní demografie

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Kvantitativní demografie  (kvantitativní, příd., demografie)


V demografii (101-1) můžeme rozlišit několik oborů, z nichž některé dostaly zvláštní označení. Popisná demografie 1 se zabývá velikostí, geografickým rozložením, strukturou a vývojem populací (101-3), a to ryze popisným způsobem, založeným zejména na empirických datech, která poskytuje demografická statistika 2 (viz 201). Naproti tomu teoretická demografie 3, někdy nazývána také čistá demografie 3, chápe populace z obecného a abstraktního Mediska a zabývá se studiem formálních vztahů mezi různými demografickými jevy. Mezi těmito dvěma obory se nachází analytická demografie (105-2), která rozebírá demografické jevy v konkrétních populacích. Pro označení takovéhoto druhu práce je používán někdy v jiných jazycích výraz demografická studie 4. Souhrn předchozích demografických oborů tvoří kvantitativní demografii 5, která se věnuje kvantitativní stránce populačních jevů.

  • 1. Popisnou demografií chápeme demografii empirickou.


More...