The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Legitimní dítě

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Legitimní dítě  (legitimní, příd., dítě)


Porody jsou někdy klasifikovány podle legitimity1. Obecně je tato klasifikace závislá na rodinném stavu matky v době početí nebo v době porodu. Přísně vzato, může být legitimní dítě2 n. manželské dítě2 definováno jako dítě, jehož otec a matka žili spolu v manželství v době jeho početí, a legitimní narození3 je porod takového dítěte; ostatní jsou nelegitimní narození4 a děti z nich jsou nemanželské n. mimomanželské. Obecně se však za manželské považují i děti, které sice vzešly z předmanželských koncepcí5 n. předmanželských početí5 (tj. koncepcí uskutečněných před sňatkem), avšak jejich rodiče uzavřeli sňatek ještě před jejich narozením. Nemanželské dítě6 n. nelegitimní dítě6 je pak obecně takové dítě, jehož rodiče nebyli v době jeho narození nebo početí formálně spojeni sňatkem. Takové nemanželské dítě může být podle některých právních systémů svým otcem uznáno7 (aniž otec a matka uzavřou sňatek) nebo legitimováno8 (zejména uzavřením sňatku mezi otcem a matkou). Předpisy o těchto právních aktech se v jednotlivých zemích značně liší. Legitimací9 n. legitimováním9 stává se nemanželské dítě legitimním, tj. může tímto právním aktem získat některá či všechna práva manželsky zrozeného dítěte. V ČSSR není od r. 1950 (vydání rodinného zákona č. 265/1949 Sb.) právního rozdílu mezi dětmi narozenými v manželství a mimo manželství a nemá proto smysl právně lišit legitimní a nelegitimní děti, neboť práva všech dětí jsou stejná. Z demografického hlediska má však i nadále smysl rozlišování dětí manželských a nemanželských (mimomanželských), neboť oboje se narodily a vyrůstají v jiných životních podmínkách. Stejná práva neznamenají ještě stejné podmínky.

  • 5. Předmanželské (prenupciální) dáti jsou děti narozené v manželství, avšak během prvních 9 měsíců po uzavření manželství. Poněvadž z dětí narozených ve 3. čtvrtletí po sňatku může být část dětí narozených předčasně a tudíž počatých po sňatku, pokládají se zpravidle za předsňatkové děti jen ty, které se narodily během prvních 7 měsíců po sňatku.
  • 6. Fakticky je ilegitimní také dítě, které vzejde z cizoložných styků (cizoložných poměrů), tj. ze vztahu mezi vdanou ženou a jiným mužem než jejím manželem; většinou však takové dítě není jako ilegitimní registrováno. Záleží na tom, zda manžel matky své otcovství úspěšně popře. Takové děti bývají v jiných jazycích označovány jako mimomanželské n. vněmanželské. Z tohoto hlediska je pojem mimomanželské děti užším případem pojmu nemanželské děti.
  • 7. uznati, slov.
  • 8. legitimovati, slov. — legitimace, podst. ž. — legitimní, příd. — legitimita, podst. ž.


More...