The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Míra úmrtnosti

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Míra úmrtnosti  (míra, podst. ž., úmrtnosti)


Pojmem úmrtnosti1 se chápe proces vymírání obyvatelstva. Pojem míra úmrtnosti2 n. koeficient úmrtnosti2 zkráceně též úmrtnost2, zahrnuje obecně všechny míry (133-4), jimiž měříme intensitu úmrtnosti obyvatelstva (101-3) n. skupin obyvatelstva (101-5), tj. relativní výskyt úmrtí3. Není-li k pojmu míra úmrtnosti připojena další poznámka, výraz míra úmrtnosti se vztahuje na obecnou míru celková úmrtnosti4 n. přesněji na roční obecnou míru celkové úmrtnosti4 (viz 134-7); tyto ukazatele jsou vesměs ukazateli hrubými (135-8), počítanými na 1000 osob středního stavu obyvatelstva5, tj. v promilích (viz 133-4). Specifická míra úmrtnosti podle pohlaví a věku6 n. stručně specifická míra úmrtnosti6 má zpravidla týž význam jako výraz míra specifické úmrtnosti podle věku7, jen zřídka se počítá úmrtnost podle jednotek věku (resp. skupin věku) bez rozlišení pohlaví; úplných termínů se používá jen v případě nebezpečí záměny.

  • 1. I v cizích jazycích se zaměňují termíny míra úmrtnosti a úmrtnost (např. taux de mortalitě a mortalitě, death rate a mortality); správnější je však důsledně používat termínu míra úmrtnosti.
  • 3. Umírání je proces, který končí úmrtím n. smrtí. Zemříti, slov. — zemřelý, příd., podst. m.: osoba po úmrtí.
  • 4. Výraz celková úmrtnost je protějškem diferenční úmrtnosti (401-1); obecná úmrtnost pak specifické úmrtnosti (401-6).


More...