The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Matka

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Matka  (matka, podst. ž.)


Rodina1 musí být pečlivě rozlišena od domácnosti. Rodina vyplývá ze vztahů mezi lidmi, které vznikají při jejich vlastní reprodukci a tyto vztahy bývají nejčastěji upraveny právními a morálními normami společnosti. V evropských podmínkách rodina spočívá jednak na manželském svazku mezi mužem a ženou a jednak na rodičovství, které existuje mezi rodiči2otcem3 a matkou4 — a jejich dětmi5syny6 a dcerami7.

  • 1. Rodinou (etymologicky) jsou jen manželé aspoň s jedním dítětem. Ve sčítání lidu, domů a bytů pokládáme za rodinu i pouhý manželský pár, který nemá ještě dítě (např. census jej zastihl příliš brzo po sňatku) nebo už nemá děti, protože se odstěhovaly, uzavřely sňatek (tím založily novou, vlastní rodinu) nebo zemřely.
  • 2. Výrazu rodiče používáme obvykle v množném čísle. Jen v odborné terminologii se používá pro jednoho z rodičů termínu rodič.


More...