The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Matrika

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Matrika  (matrika, podst. ž.)


Záznamy o přirozeném pohybu obyvatelstva1 n. matričními záznamy1 se obvykle rozumí záznamy o sňatcích, úmrtích, rozvodech, rozlukách, prohlášeních manželství za neplatná apod„, tedy krátce o všech jevech, které mají co dělat se vstupem či ukončením života spolu se změnami v rodinném stavu a legitimitě. Přísně vzato neměly by sem být zahrnovány jevy posledně uvedené, charakterisující spíše sociální ev. práůní než přirozený pohyb (viz 201-6). Pro právní účely jsou všechny tyto jevy v mnoha zemích zaznamenávány (registrovány) v matrikách2, které jsou vedeny u nás ve třech knihách (matrikách]: kniha (matrika) narození3, kniha (matrika) sňatků4 a kniha (matrika) úmrtí5. Statistika přirozeného pohybu obyvatelstva6 (n. evidence přirozeného pohybu6) se zakládá na těchto třech matrikách, které jsou podkladem pro vyplnění sčítacích lístků o přirozeném pohybu obyvatelstva7.

  • 1. matrika, podst. ž. — matriční, příd.
  • 2. Předchůdcem dnešních občanských matrik byly církevní matriky, ve kterých byly původně zaznamenávány různé náboženské úkony jako krtiny, sňatky a pohřby.
  • 7. Oficiálně se dnes tyto sčítaeí lístky nazývají: Výkaz o narození, Výkaz o sňatku a Výkaz o úmrtí (206-2*).


More...