The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Monogamní

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Monogamní  (monogamní, příd.)


Manželské zákonodárství1 (viz 501-2) a manželské obyčejové právo2 jsou v různých společnostech odlišné. Obyvatelstvo se nazývá monogamní3, může-li jedinec mít jen jednoho druha nebo manžela (501-5) a naopak polygamní4, může-li mít více druhů nebo manželů. V polygamní společnosti se rozlišují společnosti polyandrické5 n. mnohomiížské5, kde jedna žena může mít více mužů (druhů nebo manželů) a společnosti polygynní6 n. nmoho ženské6, kde jeden muž může mít více žen (družek nebo manželek).

  • 3. Druhem v tomto smyslu rozumíme obvykle manžela; v širším slova smyslu rozumíme polygamní společností i takovou, kde sice jsou zákonně uznávána pouze monogamní manželství, avšak prakticky dochází k polygynii.


More...