The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Mutace

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Mutace  (mutace, podst. ž.)


Někdy se odlišují dědičné vlastnosti1, tj. takové, které jsou přenášeny děděním (viz 910-2), od vlastností získaných2, které se nedědí. Dnes se soudí, že mezi těmito dvěma druhy vlastností neexistuje přesné dělítko, neboť většina fenotypických3 vlastností, tj. pozorovaných vlastností, vyplývá ze vzájemného působení genotypickýeh4 vlastností přenášených geny (910-3) a působení prostředí. Některé geny označujeme jako dominantní5, jsou to takové, jejichž vlastnosti se projevují u všech jejich nositelů na rozdíl od vlastností recesivníeh6, které se vždy neprojeví. Letální činitelé7 jsou takové, které působí předčasnou úmrtnost plodu (602-6) zpravidla před jeho zralostí (viz 605-1). Geny jsou schopny rychlých změn, tj. mutací8, které se uskutečňují náhodně. Panmixie9 n. uzavírání svazků (501-3) nezávisle na příslušnosti k určité populační skupině (viz 506-4) má za následek rovnoměrné rozšíření genů v populaci (101-3) a modifikuje výskyt vlastností spojených s recesivními geny potlačováním isolátů (506-2).
More...