The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Národní důchod na jednoho obyvatele

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Národní důchod na jednoho obyvatele  (národní, příd., důchod na jednoho obyvatele)


Termíny přelidnění1 na jedné straně a nedolidnění2 na straně druhé vyjadřují početní přebytek nebo nedostatek populace (101-3) na určitém území. Tyto výrazy mají smysl pouze ve vztahu k určitému vývojovému stupni3 společnosti (viz 903-1); často se setkáme s termínem populační optimum4 n. optimální populace4, kterou se rozumí nejvýhodnější početní velikost populace na určitém území vzhledem k určitému druhu požadavků. Tak mluvíme o ekonomickém optimu5 jako o ideálním počtu obyvatelů na určitém území, který poskytuje za daných podmínek tomuto obyvatelstvu největší životní úroveň6. Tuto životní úroveň nejobecněji můžeme charakterisovat národním důchodem na jednoho obyvatele7.

  • 1. Zvláštní formou přelidnění je relativní přelidnění za kapitalismu. Není dáno poměrem poctu obyvatelstva k množství výživných prostředků, ale počtem přebytečných pracovních sil pro kapitalistickou výrobu. Je nutným produktem kapitalistického výrobního způsobu, kde se projevuje jako reservní armáda nezaměstnaných, a po socialistické revoluci mizí.


More...