The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Nemoc raného věku

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Nemoc raného věku  (nemoc, podst. ž., raného věku)


Mezi příčinami smrti (420-7) mají zvláštní význam vrozené vývojové vady1, nemoci raného věku2 a skupina nemocí spojených s těhotenstvím, porodem a šestinedělím3. Úmrtí v těhotenství, při porodu a v šestinedělí nazýváme mateřskou úmrtností4; jako míru ji lze vyjadřovat v promilích (viz smrtnost421-7) nebo na počet koncepcí a není-li znám tento počet, na počet narozených podobně jako míru fatality (425-7). Poměrný počet úmrtí na stařeckou sešlost5 nebo na příčiny nepřesně označené jsou ukazatelem kvality statistiky úmrtí podle příčin smrti.

  • 2. Úmrtí dětí do 1 roku (411-2) se rozdělují někdy na dvě skupiny, a to podle toho, jde-li o úmrtí na příčiny endogenní nebo exogenní. u prvých příčin jde o úmrtí vznikající z konstituce novorozence a z nemocí získaných před porodem nebo při porodu; v druhém případě jde o úmrtí mající svůj původ ve styku dítěte se zevním pro<středím, především s infekčními nemocemi nebo úrazy.
  • 3. Puerperální úmrtnost je úmrtnost na příčiny souvisící se šestinedělím.


More...