The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Nepřítomnost

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Nepřítomnost  (nepřítomnost, podst. ž.)


Sčítání lidu je obvykle povinné1 (obligatorní1), tj. sčítaným osobám (204-1) je; zákonem uloženo odpovídat na kladené otázky. V tomto ohledu se liší od dobrovolných anket2 (dobrovolných šetření2), kde může nabýt větší význam problém nezodpovězených dotazů3 (neudaných odpovědí3). K tomu může zvláště dojít při korespondenčních průzkumech (203-7), kde je často třeba poslati upomínku4 poštou, případně upomenouti návštěvou v bytě. Mezi zpravodaje, kteří neodpověděli5, patří jednak ti, kteří odmítají6 spolupráci na setření, a jednak ti, kteří nemohli být zastiženi sčítacími orgány (204-2) pro svou nepřítomnost7, tedy osoby nezastižené.
More...