The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Nezralost

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Nezralost  (nezralost, podst. ž.)


Trvalo-li těhotenství obvyklých devět měsíců, označuje se porod za porod včasný1. Skončilo-li těhotenství dříve než po devíti měsících po početí, jde o porod předčasný2 a plod je pak nazýván (avšak nejméně po 28 týdnech těhotenství) nedonošený plod4 n. nedonošené dítě4 n. nezralý plod4 n. nezralé dítě4. Výsledkem porodu, který nebyl předčasný, je včasně nařezané dítě3 n. donošené dítě3 a narozený plod obvykle bývá zralé dítě3. Termínu nezralost5 se používá často pro všechny jevy souvisící s předčasným porodem. Vzhledem k obtížím, souvisícím se správným určením přesné doby těhotenství a tím i správným rozlišením zralých a nezralých plodů podle doby těhotenství, užívá se v mnohých státech klasifikace porodů podle celkového somatického vývoje dítěte, tj. zejména podle porodní váhy6 a porodní délky. Za nezralé7 se považují děti, které nedosahují předepsané délky při narození (porodní délky). V mezinárodním měřítku se za nezralé považují obvykle děti, jejichž porodní váha nedosáhla 2500 g. V Československu je nezralost resp. zralost určována předpisy ministerstva zdravotnictví (výnos min. zdrav. ŽD-252 ze dne 15. 10. 1959, Sb. instr. NV poř. č. 67/1959). Pro statistické účely se užívá od roku 1949 této definice: zralé je každé dítě z jednoduchého porodu, které při narození vážilo alespoň 2500 g nebo měřilo alespoň 48 cm (jeden znak stačí); u vícečetných těhotenství se za zralé dítě považuje každé, které při porodu vážilo alespoň 1800 g nebo měřilo alespoň 45 cm (jeden znak stačí).
More...