The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Optimální populační růst

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Optimální populační růst  (optimální, příd., populační růst)


Každému typu ekonomického (hospodářského) vývoje1 n. ekonomického růstu1 přesněji rytmu ekonomického vývoje1 odpovídá optimální populační růst2, který je za daných podmínek nejvýhodnější. Zvláštní význam má určení těchto vztahů pro země hospodářsky málo vyvinuté3, které jsou na nízkém stupni hospodářského vývoje.
More...