The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Opuštění

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Opuštění  (opuštění, podst. s.)


Zákonodárství, která zastávají zásadu nerozlucitelnosti manželství1, nepřipouštějí rozvod (511-1); pouze smrt jednoho z manželů (501-5) zde může způsobit zánik manželství (510-1). V těchto společnostech může dojít k zákonnému odloučení2 n. odloučení od stolu i lože2, které umožňuje uvolnit právní pouta mezi manžely (501-5), především zrušením povinnosti spolužití3, tj. povinnosti žíti pod jednou střechou. Manželé, jejichž vzájemliá pouta jsou takto uvolněna, se nazývají odloučenými4. V demografii lze rozlišovat zákonně odloučené4 na rozdíl od případu manželů, kdy jde pouze o faktické odloučení5, k němuž došlo neformálně. Faktické odloučení, které je dosti časté v některých společnostech, může nastat vzájemným souhlasem manželů nebo vyplynout z opuštění6 jednoho manžela druhým. Manželé, kteří žijí odloučeně, zákonně či fakticky —• v tom je např. případ vyšší moci jako válečné události apod. — tvoří rozdělený manželský pár7 (viz 503-4).

  • 2. Do konce roku 1949 existovaly v ČSSR dvě formy rozvázání manželství: rozvod, který rušil povinnost spolužití a nazýval se rozvodem od stolu a lože (právní svazek manželství zůstával, rozvedený nemohl vstoupit do dal šího manželství), a rozluka, která zrušila právní svazek manželství. Od roku 1950 existuje pouze jediná forma rozvázání manželství za života obou manželů, a to rozvod (511-1), který má povahu dřívější rozluky. Na odlišení dřívější úpravy od současné právní úpravy, mluvíme o odloučení tam, kde šlo o dřívější rozvod, (separatio) a o rozvodu tam, kde šlo o dřívější rozluku (divortium). V některých zemích, např. ve Francii, existují dosud dvě formy resp. stupně rozvodu, a to rozvod (separatio) a rozluka (divortium).


More...