The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Ovdovělý

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Ovdovělý  (ovdovělý, příd., podst. m.)


Zánik manželství1 (viz 501-2) ruší právní pouta vyplývající z manželství. Odstraňuje zejména překážku, která by bránila uzavření nového zákonného svazku. K zániku manželství může dojít úmrtím jednoho z manželů (501-5); manžel, který přežije, se nazývá vdovec2 nebo vdova3. Ovdovělými4 nazýváme osoby, které žijí ve vdovství5,
More...