The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Předběžný

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Předběžný  (předběžný, příd.)


Výsledky mohou být předběžné1 (prozatímní1), jestliže spočívají na neúplných zprávách nebo jsou nedostatečně kontrolované; definitivní2 výsledky jsou zpravidla zkontrolované a konečné. Ukazatele z nich vypočtené označujeme jako předběžné ukazatele3, resp. definitivní ukazatele4. Jestliže neočekávané zprávy vedou ke změně výsledků označených jako definitivní, je lépe označit nové ukazatele za revidované ukazatele5. V případě, kdy upravujeme ukazatele nikoliv v důsledku opravy chybných podkladů, nýbrž v důsledku použití nové metodiky, mluvíme o ukazatelech zpřesněných6 n. přepočtených6. Ukazateli upravenými7 n. ukazateli standardisovanými7 (viz 403) nazýváme ukazatele, jimiž srovnáváme intensitu určitého jevu (např. úmrtnosti) v různých populacích, při čemž abstrahujeme od faktorů, které mohou velikost těchto ukazatelů nepřímo ovlivňovat (např. od věkové struktury). Naproti tomu ukazatele, vypočtené na základě nejjednodušších metod, nazýváme ukazateli hrubými8.

  • 7. Někdy se používá též v tomto smyslu termín ukazatele očištěné.


More...