The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Čeština - první vydání 1965

Přistěhovalecký zákon

Z Demopædia
Přejít na: navigace, hledání
Přistěhovalecký zákon  (přistěhovalecký, příd., zákon)


Migrační politika1 je jedním z aspektů celkové populační politiky. Mnohé státy omezují přistěhovalectví cizích příslušníků svými přistěhovaleekými zákony2, které obsahují opatření pro výběrovou imigraci3, tj. pro přistěhování pouze osob žádoucích z hlediska imigrační politiky. Některé státy zavedly systém kvót4(systém kontingentů4), kterým je určen pro každý stát počet osob, které se z něho mohou ročně přistěhovat. Tyto kontingenty jsou stanoveny podle zemí původu5. Opatření, mající ovlivnit znovurozsídlení6 populace uvnitř státních hranic (tzv. politiku vnitřního osidlování) lze považovat za součást celkové migrační politiky; opatření mající ovlivnit vnitřní migraci jsou však většinou jen nepřímá a proto i méně účinná.


More...